แผนภูมิ 9 สัดส่วนรายได้ภาษีต่อจีดีพี และรายได้ต่อหัวของประชากรไทย ระหว่างปี 2535 ถึง 2558

up to date year 2558

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทข้อมูล เศรษฐกิจ
ที่มา

World Bank Database และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

Last Updated มิถุนายน 22, 2017, 17:22
สร้างแล้ว มีนาคม 3, 2017, 14:23