แผนภูมิ 4 สัดส่วนรายได้เฉลี่ยของกลุ่มประชากรที่รวยที่สุดร้อยละ 20 ต่อประชากรที่จนที่สุดร้อยละ 20 เปรียบเทียบกับสัดส่วนคนยากจน และรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน แบ่งตามจังหวัด, ปี 2554

Up to date year 2554 (incomplete data up to date year 2558)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทข้อมูล เศรษฐกิจ
ที่มา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Last Updated มิถุนายน 21, 2017, 15:29
สร้างแล้ว มีนาคม 3, 2017, 13:15