แผนภูมิ 22 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคกลาง เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2553 (ไร่)

not up to date

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทข้อมูล เศรษฐกิจ
Last Updated สิงหาคม 16, 2017, 14:33
สร้างแล้ว มีนาคม 4, 2017, 00:56