สัดส่วนของการถือครองที่ดินของผู้ครองที่ดิน 50 อันดับแรก รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2555

up to date year 2555 * ไม่แน่ใจว่าแผนภูมินี้ เป็นข้อมูลการถือครองที่ดินของบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล หรือ ทั้งสอง จึงแนบข้อมูลมาทั้งหมด

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทข้อมูล เศรษฐกิจ
Last Updated สิงหาคม 16, 2017, 18:55
สร้างแล้ว มีนาคม 4, 2017, 00:40