แผนภูมิ 17 ยอดสินเชื่อคงค้างในระบบธนาคารพาณิชย์จำแนกตามจังหวัด ณ ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2558 และ ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2559

up to date year 2559

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทข้อมูล เศรษฐกิจ
ที่มา

ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www2.bot.or.th/statistics/Download/FI_CB_087_S2_TH_ALL.CSV

Last Updated มิถุนายน 22, 2017, 17:53
สร้างแล้ว มีนาคม 3, 2017, 23:40