แผนภูมิ 14 รายได้ของครัวเรือนเฉลี่ยต่อหัว ปี 2558 แยกตามสาขาอาชีพและภูมิภาค

up to date 2558

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทข้อมูล เศรษฐกิจ
ที่มา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Last Updated มิถุนายน 22, 2017, 22:13
สร้างแล้ว มีนาคม 3, 2017, 23:08