แผนภูมิ 13 อัตราความเป็นเมือง และจำนวนประชากรคนเมืองตามลำดับที่ของเมือง เปรียบเทียบระหว่างไทย เกาหลีใต้ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

figure 13a up to date year 2558 figure 13b n/a

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทข้อมูล เศรษฐกิจ
ที่มา

World Development Indicators, The World Bank

Last Updated มิถุนายน 22, 2017, 22:08
สร้างแล้ว มีนาคม 3, 2017, 22:25