แผนภูมิ 12 สัดส่วนภาระภาษีต่อยอดขาย จำแนกตามประเภท ขนาด และประเภทอุตสาหกรรมของบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ ปี 2551

year 2551

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทข้อมูล เศรษฐกิจ
ที่มา

จากการคำนวณงบการเงินกระทรวงพาณิชย์

Last Updated มิถุนายน 22, 2017, 17:26
สร้างแล้ว มีนาคม 3, 2017, 15:05