แผนภูมิ 11 การประเมินการสูญเสียภาษีรายได้จากค่าลดหย่อนบางประเภท

year 2544 and 2551

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทข้อมูล เศรษฐกิจ
ที่มา

จากการคำนวณ ข้อมูลกรมสรรพากร

Last Updated มิถุนายน 22, 2017, 17:25
สร้างแล้ว มีนาคม 3, 2017, 14:59